Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
18 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Jadwigi Suwaj.
Tytuł rozprawy:
„Functions of contemporary film titles in English – Polish translation”
(Funkcje współczesnych tytułów filmowych w przekładzie angielsko –
polskim)
Promotor: dr hab. Maria Piotrowska – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berezowski – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz – Uniwersytet Łódzki

Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie o obronie