Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
17 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Aula odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Beaty Solowskiej.
Tytuł rozprawy:
„Teoria relewancji w badaniu kompetencji komunikacyjnej osób
z niedosłuchem w następstwie otosklerozy”
Promotor: dr hab. Mirosław Michalik – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński – Uniwersytet Gdański
dr hab. Jerzy Tomik – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr hab. Sławomir Śniatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie o obronie