Kierownik Studiów Doktoranckich odwołuje swój dyżur w dniu 20 grudnia,
prosząc w razie jakiejkolwiek potrzeby o kontakt mailowy.