Szanowni Państwo,

bardzo uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w Państwa środowisku naukowym informacji o możliwości udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: „Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych”.

Wszystkie informacje i formularz rejestracji na Konferencję znajdą Państwo na stronie:

http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/

Kalendarium przygotowań:

– zgłoszenie udziału – do 31 stycznia 2019
– dokonanie opłaty – do 15 lutego 2019
– nadesłanie artykułów – do 28 lutego 2019

Uprzejmie informuje, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym.

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich’s periodicals.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Konferencji.
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG

e-mail: jedrzej.sicinski@ug.edu.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Wydział Zarządzania UG skorzystaj z poniższego linku: http://wzr.ug.edu.pl/rodo/rodo.php?apikey=32c6121b4b540efed0de6363b8597d2a229db663


Wydział Zarządzania UG
Wiadomość wysłana automatycznie z serwera wzr.ug.edu.pl
NIE ODPOWIADAJ NA NIĄ