Sz.P.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji doktorantom.

Zapraszamy na VII edycję KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania Naukowe Doktorantów.

http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vii-kontynuacja-projektu
Konferencja odbędzie się 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie oraz 14.04.2019 w Warszawie.

Konferencja ta daje możliwość zaprezentowania DOROBKU NAUKOWEGO i dokonań doktorantów, ale przede wszytkom umożliwia zdobycie cennych doświadczeń.

Serdecznie dziekuję

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera