Z uwagi na obowiązki sesyjne kierownik studiów doktoranckich w dniu 31 stycznia 2019 będzie dyżurował w godzinach 12 00 – 13 30.
Do końca lutego godziny dyżurów mogą ulegać przesunięciom, proszę zatem śledzić komunikaty na stronie internetowej SD.

Marceli Olma