Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 344 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Doroty Bełtkiewicz.
Tytuł rozprawy:
„Synergia logopedycznej bajki terapeutycznej”
Promotor: prof. dr hab. Jan Ożdżyński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach
prof. dr hab. Edward Łuczyński – Uniwersytet Gdański
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie o obronie