Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
7 marca 2019 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Urszuli Maurer.
Tytuł rozprawy:
„Analiza językoznawcza narracji dzieci z zespołem Aspergera”
Promotor: dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Danuta Grzesiak–Witek – Sandomierski Ośrodek Neurologii
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski – Uniwersytet Gdański
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)