Szanowni Państwo,

Informuję wszystkich Doktorantów Wydziału
Filologicznego o możliwości składania WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ W 2019 R.

Wniosek oraz kosztorys (zał. nr 2 – wniosek dla Młodych Pracowników
Nauki (do 35 lat) i Doktorantów i zał. nr 3 – kosztorys) należy
wypełnić elektronicznie na swoim indywidualnym koncie w systemie
Wirtualna Uczelnia, następnie wydrukować i wraz z odpowiednimi
podpisami Kierowników Jednostek oraz Promotora złożyć w Dziekanacie
Wydziału Filologicznego (pok. 144) w terminie do 22 marca 2019 r.

Elektroniczny system wypełniania wniosków jest jedyną możliwą
formą uzyskania finansowania na badania naukowe w 2019 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z systemem WU bardzo
proszę kontaktować się z Administratorem Systemu Uczelnia.XP, Panią
mgr inż. Edytą Kowalik.

w porozumieniu z dziekanatem WF
Marceli Olma