Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
12 marca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Idy Skubis.
Tytuł rozprawy:
„Pluricentryzm języka niemieckiego w języku prawa karnego Niemiec,
Austrii i Szwajcarii”
Promotor: dr hab. prof. UP Artur Kubacki – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. prof. UW Przemysław Gębal – Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. UAM Aleksandra Matulewska – Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – I.Skubis