Sz.P.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji doktorantom.

Zapraszamy na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców,
którzy chcą DOSKONALIĆ swoje wystąpienia i prezentacje.

Tytuł konferencji: Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca
http://www.creativetime.pl/wmn2019.html
21.05.2019 Rzeszów / 23.05.2019 Łódź / 29.05.2019 Szczecin / 30.05.2019 Wrocław

Proste zasady:
1 konferencja = 2 tematy = 2 wystąpienia = stosunkowo niska opłata konferencyjna
Ta nowa konferencja to trening wystąpień publicznych oraz wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych.
Uczestnik otrzyma wskazówki PRZED, W TRAKCIE jak i PO konferencji.

Serdecznie dziekuję
Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera
konferencja@creativetime.pl