Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
18 marca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 539 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Anny Wywioł.
Tytuł rozprawy:
„Współczesne strategie w poetyce reklamy jako wyznaczniki jej możliwej
autonomiczności. Próba ujęcia krytycznego”
Promotor: dr hab. prof. UP Rafał Solewski – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Paweł Tański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk – Uniwersytet Jagielloński
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – A.Wywioł