Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
11 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala Senacka – 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Kamili Czarnik.
Tytuł rozprawy:
„Formy pierwszej osoby czasownika w wypowiedziach dialogowych osób
z niepłynnością mówienia”
Promotor: prof. dr hab. Jan Ożdżyński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Jolanta Góral – Półrola – Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach
prof. dr hab. Józef Porayski – Pomsta – Uniwersytet Warszawski
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – K.Czarnik