Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.0 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Sala Senacka – 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Oliwii Brzeźniak .

Tytuł rozprawy:

„Baśń w edukacji polonistycznej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy”

Promotor: prof. dr hab. Zofia Budrewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Olszewska – Uniwersytet Opolski

dr hab. Maria Ostasz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Krystyna Zabawa – Akademia Ignatianum w Krakowie

Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)