Egzamin doktorski z języka angielskiego dla osób, które mają otwarty

przewód i uczestniczyły w konsultacjach językowych odbędzie się 27

czerwca, o godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, pok. 31 a.

Joanna Rokita-Jaśkow