Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
13 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala Senacka odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgra Adama Krzyka.
Tytuł rozprawy:
„Obraz kobiety na katedrze: Maria Skłodowska – Curie w przekazach
(auto)biograficznych i publicystycznych”
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr hab. Renata Stachura- Lupa – Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Anna Janicka – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Agata Skała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie dr A. Krzyk