Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
13 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala 550 – V p. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Barbary Szymczak – Maciejczyk.
Tytuł rozprawy:
„Doświadczenie miłości i samotności. Przetwarzanie życia w literaturę
w prozie Marii Kuncewiczowej”
Promotor: prof. dr hab. Marek Buś – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Bogusław Gryszkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Olkusz – Uniwersytet Opolski
dr hab. Barbara Szargot – Uniwersytet im. Jana Długosza
w Częstochowie
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – B.Szymczak – Maciejczyk