Sz.P.

W zawiązku z przedłużeniem terminu rekrutacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom poniżej informacji:

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.
Konferencja odbędzie się nad POLSKIM MORZEM (jeszcze w lecie) w GDAŃSKU 1.09.2019.
Link:
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja
Rekrutacja przedłużona do 14.06.2019.

Konferencja ta daje możliwość nabycia cennych doświadczeń i podzielenia się swoją PASJĄ do PRACY NAUKOWEJ.

BARDZO DZIĘKUJEMY

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera