Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala 539 – V p. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Agnieszki Świerk.
Tytuł rozprawy:
„Wieś zagórzańska w perspektywie socjolingwistycznej w świetle
dokumentów urzędowych i materiałów etnograficznych”
Promotor: em. prof. dr hab. Edward Stachurski – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Stanisław Cygan – Uniwersytet J. Kochanowskiego
w Kielcach
em. dr hab. Krystyna Kowalik – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Maciej Rak – Uniwersytet Jagielloński
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – A. Świerk