INAUGURACJA roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz własnym zapraszam na inaugurację, której program załączam.

Jednocześnie informuję, iż wykład inauguracyjny będzie wliczany w cykl 4 wykładów, które zostaną Państwu zaoferowane w tym roku akad. i do udziału w których (min. 3 wykłady – dla Doktorantów II rocznika, min. 2 wykłady dla Doktorantów starszych roczników) obliguje Państwa program studiów. Przy sposobności nadmieniam, iż klaruje się harmonogram zajęć, które rozpoczną się w drugiej połowie października. Proszę o cierpliwe oczekiwanie na opublikowanie grafiku zajęć, póki co, ustalenia wymagają jeszcze pewne kwestie z prowadzącymi.

Szanowni Państwo Kierownicy Studiów Doktoranckich,

 

W imieniu Dyrektora Szkoły Doktorskiej uprzejmie proszę o przekazanie doktorantom II, III i IV roku studiów doktoranckich zaproszenia na Inaugurację nowego roku akademickiego 2019/20, która odbędzie się 14 X 2019 r. w Audytorium im. W. Danka o godz. 14.00.

 

W programie inauguracji:

Część uroczysta

1.       Powitania

2.       Wykład inauguracyjny: „Czas to zdrowie” – prof. dr hab. Grzegorz Formicki

3.       Immatrykulacja

Cześć robocza

4.       Regulamin Szkoły Doktorskiej

5.       Program Szkoły Doktorskiej / Indywidualny Plan Badawczy

6.       Informacja nt. wyboru promotorów

7.       Granty NCN/NAWA – Preludium Bis 1

8.       Dyskusja

9.       Powierzenie doktorantów pod opiekę Członkom Rady SD