Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
25 października 2019 r. o godz. 10.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Yuliyi Asotskiej – Wierzby.
Tytuł rozprawy:
„The development of academic and specific language skills in the
perspective of autonomous learning by students during online lessons”
Promotor: dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła – Behrens – Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Komorowska – Janowska – SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny w Warszawie
dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka – Uniwersytet Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – Y. Asotska-Wierzba