Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
24 października 2018 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala
344 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny
Jasińskiej.
Tytuł rozprawy:
„Dziedzictwo praindoeuropejskie w staropolszczyźnie – rzeczowniki”
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Akademia Polonijna
w Częstochowie
dr hab. Aleksandra Jankowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Z pracą można zapoznać się na stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – obrona K. Jasińska