Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje dot. szkolenia w zakresie BHP dla 
studentów/doktorantów wraz z hasłem (tzw. kluczem dostępu) do kursu BHP 
na platformie Moodle, na rok akademicki 2018/2019.
Uprzejmie przypominam, że hasła do kursu bhp są ustalane na dany rok 
akademicki.
Proszę o przekazanie powyższych informacji studentom, doktorantom i 
opiekunom roku.
z poważaniem
Luiza Kochanik
st. inspektor ds. BHP
Informacja_szkolenie BHP dla studentów i doktorantów