Kierownik studiów doktoranckich będzie we wrześniu dyżurował w
następujących terminach:

12 IX (czwartek) w godz. 13 00 – 14 00

26 IX (czwartek) w godz. 14 30 – 15 30

O ile będzie możliwość odbycia dyżuru w dniu 19 września, komunikat na
ten temat zostanie niezwłocznie opublikowany.

Marceli Olma