II termin egzaminu z języka angielskiego dla doktorantów WF, którzy mają otwarty przewód doktorski odbędzie się 19.09.2019 r. o godz. 12:00 w budynku przy ul. Karmelickiej 41, pok. nr 3.

Na egzamin należy przynieść: zaświadczenie o otwartym przewodzie oraz kopię artykułu (20-25 str.).