Kierownik SD, z uwagi na ważne popołudniowe obowiązki, w dniu 19 IX
(czwartek) będzie dyżurował wyłącznie w godz. 8 00 – 9 30. Godziny
dyżuru w dniu 26 IX nie ulegają zmianie.